Hopp til innholdet

Til bruksberettigede i Romedal Almenning

Som tillitsvalgte for Romedal Almenning så er det vår plikt å forvalte eiendommens ressurser helhetlig og langsiktig, til beste for de bruksberettigede.

Styret har forstått og akseptert at våre bruksberettigede ikke ønsker en konsekvensutredning omkring vindkraft på vår eiendom. Styret mener fortsatt at det var styrets plikt å peke på de mulighetene som ligger i vindkraft for Romedal Almenning, men har konkludert med at arbeidet med vindkraft i Romedal Almenning mangler nødvendig oppslutning blant de bruksberettigede. Derfor avsluttes prosessen nå. 

Vi har et godt samarbeid med Stange Almenning og vi vil videreføre det gode samarbeidet på andre områder.  

Styret i Romedal Almenning