Hopp til innholdet

Status vindkraft utredning i Stange Almenning

Som dere sikkert er kjent med har Romedal Almenning trukket seg fra vindkraft prosjektet. Vi respekterer valget som Romedal Almenning har gjort, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i den daglige driften av almenningene.

Styret vil signalisere at vi ønsker å bruke tid på å komme fram til en beslutning om hva vi gjør videre. Saken vekker stort engasjement og sterke følelser. I disse vurderingene skal dere bruksberettigede involveres bredt. Det er viktig for oss at beslutningen, uansett utfall, er forankret i organisasjonen.

Årsmøtet 5. april på Søndre Elton vil bli en naturlig arena å diskutere dette. Før årsmøtet vil vi også svare ut de viktigste innspillene vi har fått i informasjonsmøtene og ved andre henvendelser. Dette kommer vi tilbake til.

Vi vil til slutt takke for alle innspill og gi honnør til dere i Stange for en god tone og konstruktiv dialog, selv om dette er et krevende tema.

Styret i Stange Almenning