Hopp til innholdet

Valgresultater

Valgresultatene klare for begge almenningene.

Lars Maagaard og Karin Røhne ble gjenvalgt til styret i Romedal. Jan Tore Nybakk ble valgt inn som ny representant og erstatter Terje Enger, som ikke stilte til gjenvalg. Kjersti Narum og Kristoffer Lund ble valgt inn som varamedlemmer. Kjell Joar Dybdal og Harald Bryhn kom nye inn i valgkomiteen og overtar for Lars Erik Lundby og Bjørn Trygve Bryhn som går ut. Herman Hørsand og Lars Holm fortsetter i valgkomiteen.

Styret i Stange fortsetter uforandret. Anne Kirsten Stenberg og Marianne Svenskerud ble valgt som varamedlemmer. Kirsti Godager og Nils Ringnes ble valgt inn i valgkomiteen, med Leif Ove Lysgård som vara.