GRØNTLAGER

Publisert: 16.08.2017 10:24

RASA gjennomførte i gå et møte med deltakere fra: Hedmark Fylkeskommune, ANNO i Hedmark, Norsk Kulturminnefond, Riksantikvaren, Skogbrukspersoner fra offentlig og privat sektor.

Målet for møtet var: Hvordan presenterer vi vårt nye prosjekt Grøntlager Skog

I tillegg diskuterte vi hvordan byggmestere og utdanningsinstitusjoner best skal trekkes med.

 

Avslutningsvis ble innholdet i et større brukerforum høsten 2017 diskuteret.

 

Nøkkeltall: RASA har nå registret mer enn 20 unike egenskaper på nær 900 store utvokste trær i almenningene. Arbeidet i sommer er utført av en første års Masterstudent på skogbruk som har hatt tett oppfølging fra mer erfarne skogbruksplanleggere.

 

Du inviteres til å følge Grøntlager Skog på Facbook.

 

Bildet er fra taksering i Huldretjernsmarka august 2017

 

Skrevet av Jørgen