Hopp til innholdet

Videre prosess vindkraft i Stange Almenning

Som tidligere beskrevet vil en eventuell utredning av vindkraft i Stange Almenning bli en sak i årsmøtet 5. april. Det gjelder fortsatt, det styret også erkjenner er at mange bruksberettigede trenger mer tid til å sette seg godt nok inn i saken før en beslutning om utredning skal tas.

Styret planlegger derfor et ekstra møte i god tid etter årsmøtet, hvor dette er eneste sak. Det vil i forbindelse med dette møtet bli lagt opp til en avstemming for å veilede styret om en skal tillate en utredning på vår eiendom.

For å sikre at de bruksberettigede får mer kunnskap på sine prioriterte områder før beslutningen skal tas, sendes det denne uka ut en spørreundersøkelse på e-post. I tillegg legges det ut en oversikt på nettsiden over aktuelle spørsmål med svar, samt lenke til mer informasjon.

Årsmelding og saksliste for årsmøtet legges ut fredag 15. mars

Styret i Stange Almenning

Presisering om videre prosess er publisert i eget innlegg.