• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HJORTEJAKTA

Onsdag 5. September 2018

Elg og hjortejakt 2009 103

Hjortejakta startet sist lørdag og varer frem tom. 23.12. I elgjakta (29.9-25.11) er det kun elgjegerne som kan jakte hjort.

Kvota er delt mellom privateiendommer og allmenningene frem til elgjaktstart.

 

Status 5.9:


Område/kategori

Voksen bukk

Spissbukk

Hind

Kalv

Privat, kvote

1

1

2

4

Privat, felt

 

 

2

1

Allmenning, kvote

1

1

2

3

Allmenning, felt

 

 

 

1

 

Skrevet av Jørgen