• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

INTERESSERT I ELGJAKT?

Fredag 3. Mai 2019

Arild Westerhaug sin fine okse fra 2015

Regelverket for elgjakt i RASA er utformet slik at interesserte elgjegere kan melde fra på kontoret. De vil da bli ført inn i ei liste for hvor lag som vil komplettere jegerkorpset sitt kan rekruttere fra.

Inneværende år starter elgjakta hos oss den 5.10

Skrevet av Jørgen