• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

JAKTKART

Mandag 15. Januar 2018

Tiur ved reir2

Under fanen JAKTKART finner du et grovt oversiktskart som viser allmenningenes beliggenhet i Stange kommune. Vi vil derfor presisere at det forekommer enkelte private eiendommer innenfor det området som vi har markert med gul / grønn farge. Dette kartet kan derfor ikke brukes ifbm. utøvelse av jakt og fiske, ved- eller juletrehogst mv. som er kjøpt gjennom allmenningene.

 

Arbeidene med å gjøre www.rasa bedre for deg som bruker pågår kontinuerlig. Som et ledd i dette arbeidet, vil vi lansere en oppdatert utgave av dette kartet i løpet av våren.

Skrevet av Jørgen