• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

MANNTALL i RA og SA

Torsdag 1. Februar 2018

Annonse manntall

På årsmøtene i April!

Manntallet som viser hvem som kan stemme ved valget 2018 er nå lagt ut for gjennomsyn.

Hver bruksrett kan stemme med 2 stemmer. Det er eier av bruksrett som kan stemme. Er man gift skal stemmene deles mellom ektefellene, 1 stemme hver. Er man samboer gjelder samme regel, men det krever at registreringsskjema utsendt fra allmenningskontoret er underskrevet og returnert. Man kan kun stemme ved personlig oppmøte.

Har det skjedd endringer plikter man å informere allmenningskontoret om dette.

Er det feil i manntallet når man møter opp for å stemme, får man ikke avgitt stemme.

DERFOR; ta en tur innom Egerom (Vallsetvn. 297, 2330 Vallset) eller ring 625 85360 og sjekk at alt er i orden på din eiendom.