• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SUTREBAKKEN I NY DRAKT

Torsdag 10. Mars 2016

Husmannsstue Vormsund

På bildet ser dere bolighuset som sto på Sutrbakken husmannsplass vest for Vormsund. Eier Asbjørn G. Elvhaug (på bildet) har søkt om flytting av bygningen fra sitt opprinnelige sted (sterkt trafikkert rundkjøring) til gården der han og kona nå bor.

Jørn Harald, Jonny og Ivar har stått for så vel hogst av tømmeret som arbeidet med å restaurere huset. Under besøket i går kunne de fortelle at arbeidet med tømmerkassa blir sluttført i dag,. Da gjenstår takkonstruksjonen  som er beregnet ferdig til påske.

Endelig ferdistilling med gulv, dør og vinduer er beregnet til slutten av august mnd.

Skrevet av Jørgen