• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SINKLAFT

Fredag 15. Januar 2016

Sinklaft

Vi har ved flere anledninger kommet bort i laftede bygninger hvor det er benyttet en teknikk som omtales som Sinklaft. Metoden ble utviklet etter at det ble vanlig å kle bygninger utvendig med panel.

Som du ser av bildet (Jørn Harald, Jonny og instruktør George Fuller) er det ikke knuter m/lafteender. Dermed ikke behov for hjørnekasser slik som er tilfelle på tømmerhus hvor det er lafteknuter som er kledd.

Kurset i går og i dag ble fullklaff da det er drøye -20 ute.

Takk til vår gode kontakt, George

Skrevet av Jørgen