• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SOL PÅ PANELET OG TVSIGNALER

Tirsdag 15. Mars 2016

Hogst mars 2016

Takk til Martin for hogst og kjøring på Granerud i dag.

Nå blir det bedre strøminngang og Tv signaler på hytta på Granerud.

Skrevet av Jørgen