• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

KONSTITUERING AV NYTT STYRE I ROMEDAL ALMENNING

Fredag 29. April 2016

AU april 2016

På bildet ser du det nye AU (Arbeidsutvalget) i RASA. Romedal Almenning konstituerte seg forrige torsdag. Her ble Ole Johan Klafstad valgt til leder. Arne Elias Østerås ble ny nestleder.

Arbeidsformen i RASA er slik at AU forbereder saker i forkant av styremøter. Det føres referat fra disse møtene slik art alle styremedlemmene (6 i SA og 7 i RA) ha roversikt over agenda på AU-møtene.

Skrevet av Jørgen