KONSTITUERING AV NYTT STYRE I ROMEDAL ALMENNING

Publisert: 29.04.2016 09:26

På bildet ser du det nye AU (Arbeidsutvalget) i RASA. Romedal Almenning konstituerte seg forrige torsdag. Her ble Ole Johan Klafstad valgt til leder. Arne Elias Østerås ble ny nestleder.

Arbeidsformen i RASA er slik at AU forbereder saker i forkant av styremøter. Det føres referat fra disse møtene slik art alle styremedlemmene (6 i SA og 7 i RA) ha roversikt over agenda på AU-møtene.

Skrevet av Jørgen