• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

VEGKONTROLL

Onsdag 15. Juni 2016

cabrole i sverige

Det ble gjennomført en større vegkontroll på RASA sitt vegnett natt til mandag denne uka. Foruten egen ansatte, hadde vi hjelp fra andre i bygda.

Ingen uregelmessigheter ble avdekket. Kontrollene vil fortsette.

Skrevet av Jørgen