VEGKONTROLL

Publisert: 15.06.2016 07:52

Det ble gjennomført en større vegkontroll på RASA sitt vegnett natt til mandag denne uka. Foruten egen ansatte, hadde vi hjelp fra andre i bygda.

Ingen uregelmessigheter ble avdekket. Kontrollene vil fortsette.

Skrevet av Jørgen