BÅT MED MOTOR

Publisert: 10.08.2016 15:35

Stange og Romedal Almenning har sendt ut et skriv til alle som har hyttefeste ved de mindre sjøene våre ang forbud mot bruk av båt med motor. I den forbindelse har flere spurt hvordan reglene er for bruk av elektrisk motor?

Svaret er: Elektrisk motor behandles likt som en ordinær forbrenningsmotor.

Dette er ikke regler som er vedtatt internt i almenningene, men derimot styrt av Loven om Motorferdsel i Utmark. Så fremt en kommune ikke vedtar egne forskrifter for slik motortrafikk, er det 2 km2 vannspeil som er minimumsgrense for bruk av motor.

Dette til orientering.

 

Skrevet av Mona