• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

BÅT MED MOTOR

Onsdag 10. August 2016

5111 Gaukilsjoen

Stange og Romedal Almenning har sendt ut et skriv til alle som har hyttefeste ved de mindre sjøene våre ang forbud mot bruk av båt med motor. I den forbindelse har flere spurt hvordan reglene er for bruk av elektrisk motor?

Svaret er: Elektrisk motor behandles likt som en ordinær forbrenningsmotor.

Dette er ikke regler som er vedtatt internt i almenningene, men derimot styrt av Loven om Motorferdsel i Utmark. Så fremt en kommune ikke vedtar egne forskrifter for slik motortrafikk, er det 2 km2 vannspeil som er minimumsgrense for bruk av motor.

Dette til orientering.

 

Skrevet av Mona