• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

VOKSEN BUKK FRA ROMSETERBERGET

Mandag 17. Oktober 2016

Romseterberget 2016

Redaktøren var litt rask på pennen i går ettermiddag. Bukken fra Romseterberget har ikke krone. Men Tom Erik Floors 10 tagger er et flott eksemplar av arten. Graulerer fra www.rasa.no

En liten rettelse kommer i Viltrapporten. Hind fra Elgmyra, er et hanndyr. Regner med at det er en liten 11/2 åring uten gevir.

Restkvote hjort: 1 voksen bukk, 1 spissbukk, 1 hind og 7 kalver.

Skrvet av Jørgen