ÅREMÅLSKOIER

Publisert: 09.12.2016 13:21

Etter flere år uten oppfølging vedlikehold på ledige koier (ikke utleid per dato), har vi nå tatt oss på tak for å gjøre disse mer attraktive.

På bildet er det Jonny som "hogger frem" dammen og koietomta. Håpet er at en ny leitaker skal komme på plass i løpet av våren.

Foto: Jørn Harald Sørli.

Skrevet av Jørgen