• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ÅREMÅLSKOIER

Fredag 9. Desember 2016

Fjaestadseterdammen

Etter flere år uten oppfølging vedlikehold på ledige koier (ikke utleid per dato), har vi nå tatt oss på tak for å gjøre disse mer attraktive.

På bildet er det Jonny som "hogger frem" dammen og koietomta. Håpet er at en ny leitaker skal komme på plass i løpet av våren.

Foto: Jørn Harald Sørli.

Skrevet av Jørgen