INFORMASJONSMØTE I STANGE ALMENNING

Publisert: 30.11.2017 08:57

 

 

 

 

  

Styret i Stange Almenning holdt onsdag 29.11.17 informasjonsmøte for de bruksberettigede i Stange Almenning.

De fremmøtte bruksberettiged fikk informasjon om året 2017 frem til nå, kjøpet av Holte gård, endringer i bruksretten, gjennomgang av Portalen, historiske og fremtidsrettede visjoner rundt skog og elgjakt for 2017 og 2018.

Det var et meget aktivt møte med gode kommentarer og spørsmål. Dette er viktige synspunkter som styret tar med seg videre i sin behandling av saker.

 

Skrevet av Mona