• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

INFORMASJONSMØTE I STANGE ALMENNING

Torsdag 30. November 2017

Infomote 1 291117

 

 

 

 

  

Styret i Stange Almenning holdt onsdag 29.11.17 informasjonsmøte for de bruksberettigede i Stange Almenning.

De fremmøtte bruksberettiged fikk informasjon om året 2017 frem til nå, kjøpet av Holte gård, endringer i bruksretten, gjennomgang av Portalen, historiske og fremtidsrettede visjoner rundt skog og elgjakt for 2017 og 2018.

Det var et meget aktivt møte med gode kommentarer og spørsmål. Dette er viktige synspunkter som styret tar med seg videre i sin behandling av saker.

 

Skrevet av Mona