• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

OTTVANGEN INN I DET GODE SELSKAP

Fredag 13. Oktober 2017

Ottvangen

Endelig løsnet det for Ottvangen. To dyr felt i dag. Totalt 70 dyr med 21 i SA og 49 i RA. Det gir 55 % felling av de 128 som er utdelt per dato.

Bildet viser gjengen på Ottvangen.

Skrevet av Jørgen