• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rabatt på malt kutterflis hos Moelven Løten i september

Tirsdag 18. September 2018

Flis

15% rabatt på malt kutterflis ut september

Det har tidvis vært mangel på malt kutterflis ved Rokosjøen. For å dempe variasjonene i uttaket har Moelven derfor innført en prisdifferensiering som innebærer 15% rabatt ut inneværende måned.

 

Skrevet av Mona