• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rapportering småviltjakt for 2020

Tirsdag 12. Januar 2021

smavilt skogsfugl 2

Vi vil minne om at alle som innehar småviltkort for 2020 skal levere rapport over jaktdager og fellinger. Dette gjelder selv om antall dager og fellinger er null.

For å rapportere går du til nettbutikken og logger deg inn. Under "Ordehistorikk" finner du linjen med det aktuelle jaktkortet. Trykk på "Fellingsrapport" helt til høyre.

Legg inn antall jaktdager per måned og antall fellinger totalt per art. Husk å lagre. Rapporten er nå registrert.

Mangler du brukernavn eller passord for innlogging så ta kontakt med allmenningskontoret.