• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

ROVVILTJAKT

Torsdag 23. Februar 2017

Rev Harasjoen 22.2.2017

Jakt er en viktig aktivitet for mange av innbyggerne tilhørende Romedal- og Stange Almenninger. Mange av oss forbinder jakt med en aktivitet som foregår de 3 høstmånedene hvert år. Men skal vi ha noe å jakte på (matnyttig vilt) er det en forutsetning at vi også legger forholdene til rette for de som vil hjelpe oss å holde kontroll på rovviltet.

De siste dagene har det kommet en del spørsmål til kontoret om hvorfor det ligger rådyrskrotter og elghoder på i isen på Harasjøen. Til dette kan vi svare at dette er åte - plassert der for å kunne skyte rev fra glugge i nærheten. Hele opplegget er i henhold til lovverket som Mattilsynet har utarbeidet. I tillegg er åteplasseringen selvfølgelig godkjent av Romedal Almenning som grunneier.

Bildet viser rev nr.6 som er skutt på den omtalte åteplassen denne vinteren.

Restene av åtet har jegeren pålegg om å fjerne før isen går i oppløsning.

Revejakta går fram til 15.4

Skrevet av Jørgen