• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

SAMJAKT

Onsdag 17. Oktober 2018

Orrhane2

Hei alle dere som har tenkt dere ut på småviltjakt kommende helg.

Som dere kjenner til har vi i år hatt utvidet beitesesong frem tom. 15.10 Dette innebærer at lagene som jakter elg har måttet tenkt og planlegge litt annerledes. I tillegg til dette har den tørre sommeren ført til noe endret mønster for hvor elgen befinner seg.

Summen av disse faktorene er at vi i RASA nå etter snart 19 dagers elgjakt ennå ikke har nådd en avskytning på 50 % av tildelt kvote.

 

For dere som har tenkt dere ut på småviltjakt i RA ber vi dere benytte de 3 feltene som er ferdige med elgjakta. Alternativt må dere regne med litt mer restriktive elgjaktledere når dere kontakter de som ennå ikke er ferdige.

For SA sin del ber vi dere etterkomme anbefalingene fra elgjaktlagene hva gjelder jaktområder.

 

 

Samjakt har vi hatt, og det er et overordnet mål for RASA at det skal videreføres også etter årets jkat.

Skitt jakt!

Hilsen Jaktoppsynet

Skrevet av Jørgen