• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STATUS ETTER 8 DAGERS JAKT

Lørdag 6. Oktober 2018

Nina 2018 2 i Rasalia

Da gjenstår det en dag av årets første jaktperiode på elg (9 sammenhengende dager for de fleste lagene) i RASA.

Vi har felt 36 dyr i RA og 10 i SA

Totalkvoten er på 136 dyr. Neste helg starter de 5 lagene som ennå ikke har vært i aksjon.

På bildet ser dere Nina med sin første elg (Rasalia i RA)

Skrevet av Jørgen