• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

STENGTE VEGER i RASA

Mandag 1. April 2019

Avkjoring til Fjaestadtjernet

Nå er stort sett alle våre skogsbilveger stengt.

I Stange Almenning er Odalsvegen, Gammelsagvegen og Lyssjøvegen åpen. Temmenmarka blir vurdert tirsdag 2.4.19.

Erfaringsmessig kommer vegene til å være stengt til etter 17.mai - men følg med på rasa.no så skal vi oppdatere vegdatabasen etter hvert som vi kan ta i bruk noen av vegene igjen.

 

Skrevet av Mona