STYREBEFARING

Publisert: 10.02.2017 08:36

I går arrangerte adm. en felles styrebefaring for begge styrene. Dagen ble innledet med kaffe på Egerom hvor styrene og adm. fikk hilse på den nye Almenningsbestyreren, Gaute. Deretter gikk turen til Mjøsli hvor Rune gjennomgikk status per dato. Etter dette tok Even oss med til Lyssjøvegen hvor tema var sikring høy skråning. Sluttavvirking i Høgberget var neste post før vi reiste til Rasaberget hvor 1. gangs tynning i gran var tema (bildet er derfa). Morten Hammer (maskinfører) og Even hadde en grundig gjennomgang av opplegget og gjennomføringen av tiltaket.

Dagen ble avsluttet med besøk på den nyrestaurerte Fjæstadseterdamkoia.

Skogslunsj med bålkaffe "høgsdags" ble godt mottatt.

Skrevet av Jørgen