• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Tømmeravtale - flisavtale 2020-2022

Fredag 16. August 2019

Tommer

Treårsavtale for flisleveranse på plass!

RASA har i samarbeid med Løiten- og Vang Almenning fremforhandlet avtale om leveranser av sagtømmer og massevirke for en treårsperiode fra og med 2020. Til disse avtalene er det knyttet en tilleggsavtale for flis.