Hopp til innholdet

Bruksrettsregler 2023 Stange Almenning

Bruksrettsreglene for 2023 er nå publisert på siden regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres så snart som mulig.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Alle kr-satser er økt med 15 %. Satsene justeres normalt i henhold til byggekostnadsindeks for boliger (materialer) per oktober, som i år ville ha betydd en økning på 8,1 %.
  • Ytelser til bytte av vindu/dør/port i bolighus og isolerte driftsbygninger økes.
  • Det innføres ytelser til etterisolering av bolighus.
  • Det innføres ytelser til rørdeler til grøfting.
  • Det innføres ytelser til kummer for vanningsanlegg på lik linje med drenskummer, og satsen økes fra 60 til 85 %.
  • Ytelser til alternative strømidler for husdyr likestilles med ytelser til strøflis.
  • Ytelser til langved levert fra SA gjeninnføres. Ytelsene beregnes av ordinær pris.
  • Det innføres tilskudd til energi- og varmeanlegg, eksempelvis solcelleanlegg.
  • Det innføres tilskudd til sanering av driftsbygninger.