Hopp til innholdet

Bruksrettsregler 2023 Romedal Almenning

Bruksrettsreglene for 2023 er nå publisert på siden regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres så snart som mulig.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Alle kr-satser er justert i henhold til byggekostnadsindeks for boliger (materialer) per oktober, det vil si en økning på 8,1 %.
  • Ytelser til bytte av vindu/dør/port i bolighus og isolerte driftsbygninger økes.
  • Det innføres tilskudd til energi- og varmeanlegg, eksempelvis solcelleanlegg.
  • Det innføres tilskudd til sanering av driftsbygninger.
  • Det innføres tilskudd til grøfting og nydyrking.