Hopp til innholdet

Gjennomføring av årsmøter og valg 2020

På grunn av anbefalingene rundt korona-situasjonen vil årsmøtene i år bli avholdt med videomøte på Microsoft Teams. Dato: Onsdag 24. juni. Valget avholdes på Egerom torsdag 25. juni. Egen invitasjon vil bli sendt til alle bruksberettigede. Påmelding senest 22. juni.

 

Romedal Almenning

Tidspunkt årsmøte: Onsdag 24. juni kl. 20.00

Tidspunkt valg: Torsdag 25. juni kl. 12.00-18.00

Årsmelding og valgliste

 

Stange Almenning

Tidspunkt årsmøte: Onsdag 24. juni kl. 18.00

Tidspunkt valg: Torsdag 25. juni kl. 12.00-18.00

Årsmelding og valgliste

 

Valgresultatene vil offentliggjøres på hjemmeside/Facebook og årsmøtet vil bli formelt hevet via Teams torsdag 25. juni kl. 19.00