Hopp til innholdet

TRENING JAKTHUNDER

Romedal- og Stange Allmenninger har utarbeidet et nytt regelverk gjeldende for trening av jakthunder. Regelverket tar utgangspunkt i Hundeloven. I tillegg har vi på våre eiendommer definert noen datoer for når hunder kan være løse. Nedenfor kan du se detaljene.

Følgende regelverk for løse hunder i allmenningene blir gjort gjeldende fom. 10.9.2020

 1. Ordinær og ekstraordinær båndtvang (vedtatt av kommunestyret) er førende.
 2. Hundeloven legges til grunn for trening/slipping av hunder i allmenningene:

  § 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst
  Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett * til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

  For bruk av hund under jakt og fangst mv. gjelder også viltloven § 23, jf. § 26, og reindriftsloven § 65.

  * Allmenn bruksrett betyr ikke at en bruksberettiget eier kan gi slik tillatelse.

Ved trening (også slipping/lufting av hund for perioder utover 15 minutter) gjelder følgende.

Her er det skilt på hvilken jaktbar art hunden er beregnet brukt til:

Hunder beregnet brukt på klauvdyr

 • Jegere/hundeeiere med kontrakt på elg-, hjort- eller rådyrjakt i RASA kan trene med utgangspunkt i eget jaktfelt i perioden 10.9.-31.1. For trening mellom 10.9. og 1.10. er det et krav om sauerenhetsbevis på hunden.
 • Eiere av hunder (uten jaktavtale på klauvdyr som hunden er beregnet på) må ha grunneiers tillatelse for å kunne trene/slippe hund.

Harehund, hunder beregnet for revejakt og fuglehunder

 • Her tillates det å trene/slippe hund i perioden 10.9.-31.3.
 • Eiere av hunder (uten jaktavtale) må ha grunneiers tillatelse for å kunne trene/slippe hund.

Skrevet av Jørgen