Hopp til innholdet

HJORTEJAKT

UTVIDET MULIGHET FOR Å JAKTE HJORT

Nedenfor følger det nye jakttilbudet fra oss på hjort.

Interesserte må henvende seg til vårt kontor for registrering.

 

Nytt jaktkort innføres for andre jegere (må fylle de normale kravene med å ha en tilhørighet til bygdelagene – les gjeldene regelverk for småviltjakt). Kortet har følgende innhold:

·        Kortet gjelder for RA eller SA
·        Innehaver av Hjortekort må gi beskjed til elgjaktleder på jaktfeltet han ønsker å jakte via SMS i forkant av jaktutøvelsen – gjelder for hver dag han vil jakte.
·        Skyteprøve må være bestått og skriftlig avtale med Godkjent Ettersøksekvipasje skal foreligge.
·        Pris kr. 800,- per kort / kr.250,- for ungdom mellom 18 og 25 år. Prisen for jaktkortet kommer til fradrag på første felling.
·        Kvote frem til 6.10 (Felles for RA og SA) 1 kron (kan utvides til 2) 1 spissbukk (kan utvides til 2) 3 hind og 2 kalv
 
For elgjegere ingen endring fra i fjor (husk krav om varsling til elgjaktleder).

Skrevet av Jørgen