Hopp til innholdet

KJØLKOIA I STANGE ALMENNING

Kjølkoia i Stange Almenning er en av våre ca. 20 åpne koier. Koia har vært i dårlig forfating i mange år. Grunnen har vært at vært andre mer presserende oppgver som har kommet foran.

Ivar og Jørn Harald har i vinter skiftet stokkne som har vært skadet. Nye fundamenter og nytt gulv + ovn kommer på plass før ferien. Sammen med tilskudd i form av SMIL-midler setter vi nå i stand koia slik at den blir en hyggelig hvileplass for jegere og andre som ferdes syd i almenningen.

Bildet er tatt av Jørn Harald

Skrevet av Jørgen