Hopp til innholdet

Vi rekrutterer til vårt erfarne skogkollegium

Oppdatering 08.04.22: Vi takker søkerne for interessen og opplyser om at stillingen nå er besatt.

Fysisk arbeid i skog og mark?

Er du i tillegg snekkerkyndig og løsningsorientert bør du lese videre!

Romedal Almenning og Stange Almenning er to skogeiendommer i Stange kommune. Hovedvirksomheten er skogbruk. Eiendommene driver aktiv skog- og utmarksforvaltning, og tar vare på om lag 170 koier og vedlikeholder 360 kilometer skogsbilveg. 

Vårt erfarne skogkollegium vil nå rekruttere for å ta vare på kunnskap for fremtiden, og søker yngre kollegaer som ønsker å bli hos oss over tid.

Arbeidsoppgavene innebærer hovedsakelig manuell skogkultur i barmarksesongen. I vintersesongen består oppgavene i snekker- og laftearbeid på eiendommenes koier, men også for eksterne kunder. I tillegg er det forefallende arbeid på eiendommene.

Du må trives med fysisk arbeid utendørs, og like å bli svett på ryggen. Evne til å arbeide effektivt på egenhånd er en forutsetning, men du bør også trives i samarbeid med andre. Samtidig må du ha en positiv innstilling, være pliktoppfyllende, løsningsorientert, nevenyttig og kunne ta initiativ når uforutsette hendelser krever det.

Hvis du har kompetanse og erfaring som du mener kan bidra inn i helheten hos oss så ønsker vi gjerne å høre om det!

Til de rette søkerne kan vi tilby konkurransedyktige betingelser, bedriftshelsetjeneste, en variert og fleksibel arbeidsplass med gode kollegaer.

Send en kortfattet søknad og CV til: kent.ove.moren@rasa.no
Søknadsfrist 21. februar 2022

Spørsmål om stillingen kan rettes til bestyrer Gaute Nøkleholm (414 42 992) eller skogsjef Kent Ove Moren (950 83 075).