Hopp til innholdet

Årsmøte og valg Stange Almenning 2022

Tingvold / Søndre Elton – fredag 25. mars 2022

Valget holdes på Tingvold kl. 14.00-17.00, og etter årsmøteforhandlingene på Søndre Elton.

Påmelding senest 22. mars (pga. matservering) via påmeldingsskjema, e‑post stange.almenning@rasa.no eller tlf. 62 58 53 60

Årsmelding og regnskap i pdf-format kan lastes ned her.
Kunngjøring og informasjon om valget og kandidatene kan lastes ned her.

Dagsorden

Kl. 14.00 – Tingvold

 • Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden
 • Valg på nytt allmenningsstyre og ny valgkomité (stemme kan også avgis på Søndre Elton etter årsmøteforhandlingene senere på dagen).

Avsluttes kl. 17.00

Kl. 18.30 – Søndre Elton

 • Valg av møteleder
 • Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
 • Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
 • Orientering om planer for kommende års virksomhet
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
 • Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
 • Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse (forslag fra styret)
 • Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
 • Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet
 • Presentasjon av nye kandidater til styret. Valget fortsetter umiddelbart etter at årsmøteforhandlingene er avsluttet, herunder også valg av valgkomité. Valgkomitéen oppfordrer flest mulig til å avgi stemme først etter at kandidatene har fått mulighet til å presentere seg.

Etter årsmøtet serveres det middag. Resultatet av valget kunngjøres mot slutten av middagen.

Motforslag til valget må være levert allmenningskontoret på Egerom senest 11. mars. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 18. mars.

Vel møtt til årsmøte og allmenningsvalg 2022!