• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

PRUTERUD SKISENTER

Tirsdag 24. Januar 2017

21. mars 15

Ildsjelene på pruterud melder om gode forhold for ski på Pruterud.

Vi har fått beskjed om at det er mulig med flere turvalg ut i fra parkeringsplassen.

Arkivbilde fra Stange Almenning.

Skrevet av Jørgen