Hopp til innholdet

Årsmøte og valg Romedal Almenning 2022

Herredsvang  – mandag 4. april 2022

Valget holdes på Herredsvang kl. 14.00-16.30, og etter årsmøteforhandlingene.

Påmelding senest 31. mars (pga. matservering) via påmeldingsskjema, e‑post romedal.almenning@rasa.no eller tlf. 62 58 53 60

Årsmelding og regnskap i pdf-format kan lastes ned her.
Kunngjøring og informasjon om valget og kandidatene kan lastes ned her.

Dagsorden

Kl. 14.00

 • Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden
 • Valg på nytt allmenningsstyre og ny valgkomité (stemme kan også avgis etter årsmøteforhandlingene senere på dagen).

Avsluttes kl. 16.30

Kl. 18.30

 • Valg av møteleder
 • Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
 • Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
 • Orientering om planer for kommende års virksomhet
 • Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
 • Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
 • Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse (forslag fra styret)
 • Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
 • Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet
 • Presentasjon av nye kandidater til styret. Valget fortsetter umiddelbart etter at årsmøteforhandlingene er avsluttet, herunder også valg av valgkomité. Valgkomitéen oppfordrer flest mulig til å avgi stemme først etter at kandidatene har fått mulighet til å presentere seg.

Etter årsmøtet serveres det middag. Resultatet av valget kunngjøres mot slutten av middagen.

Motforslag til valget må være levert allmenningskontoret på Egerom senest 21. mars. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 28. mars.

Vel møtt til årsmøte og allmenningsvalg 2022!