Hopp til innholdet

Gjeninnføring av tilskudd i Stange Almenning

Stange Almenning gjeninnfører tilskudd, og følgende tekst er tillagt regelverket (side 9) med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2022:

Tilskudd er en overskuddsanvendelse som kommer i tillegg til de lovbestemte bruksrettsytelsene som hver eiendom har krav på. Styret står fritt i sin anvendelse av tilskudd, og vurderer til enhver tid innretning og størrelse på tilskuddene ut fra allmenningens økonomiske situasjon.

Utviklingen i jordbruket har medført at en god del eiendommer bygger utover eiendommens jordbruksmessige behov. For å bidra til utvikling på slike eiendommer, er det utarbeidet en modell for å gi tilskudd ved bygging av driftsbygninger.

Tilskuddet kan utgjøre inntil 30 % av fulle bruksrettsytelser til prosjektet.

Det gis maksimalt kr. 500 000